6 ajándék a gyerekeknek az apjuktól – egészséges vezetők

11
6 ajándék a gyerekeknek az apjuktól – egészséges vezetők

Scott Turansky vagyok, John Turansky fia. Apám nagyszerű munkát végzett, amikor átadta nekem ezt a hat ajándékot. Nagyon hálás vagyok az apaság iránti elkötelezettségéért és a példamutatásért, amelyet nekem adott, amikor én magam is szülővé léptem.

Itt egy kép rólam apámmal, a fiammal és a két fiával. Mindannyian szeretjük az Urat.

Család

Íme hat dolog Isten Igéjéből, amire a gyerekeknek szüksége van az apukájuktól.

  1. Az Áldás

Az Ószövetségben példákat látunk arra, hogy az apák megáldják fiaikat. Jákób becsapta az apját, hogy megadja neki azt az áldást, amelyet testvérének, Ézsaunak kellett kapnia, és az 1Mózes 27:34-ben Ézsau így kiált: „Áldj meg engem is, atyám! … Áldj meg engem is!” Mindkét fiú apja áldását akarta.

Az apukáknak van egy fontos ajándékuk, amit továbbadnak gyermekeiknek. Ez az a megerősítés, hogy „hiszek benned”, és hogy „a jövőd olyasvalami, amire számítani kell”. Amikor egy apa megerősítő nyilatkozatokat tesz és pozitívan várja a jövőt, az segít a gyerekeknek szembenézni a legnehezebb kihívásokkal is.

Isten fontos hatalmat adott az apáknak, amelyek valami fontosat biztosítanak a gyermek jólétéhez és növekedéséhez. Keressen módot arra, hogy rendszeresen kifejezze áldását gyermeke számára. Mondhat olyan dolgokat, mint: „Elmondhatom, hogy egy nap nagyszerű anya leszel”, vagy: „Ilyen hozzáállással valaki szeretni fogja, ha nekik dolgozol.”

  1. Javítás

Igen, a korrekció a munka része. Ez nem az élet megszakítása. Inkább a korrekció az egyik módja annak, hogy Isten tanítson bennünket, és az apák fontos részei ennek a folyamatnak. A Zsidók 12:7 ezt mondja: „Tűrd el a nehézségeket, mint fegyelmet; Isten gyermekeiként kezel benneteket. Mert mely gyerekeket nem fegyelmezi meg az apja?

Néha az apukáknak nyomást kell gyakorolniuk, hogy segítsenek gyermekeiknek jellemük fejlesztésében. Fontos megjegyezni a különbséget a nyomás és a keménység között. A nyomás erősebbé teheti az embert. A keménység tönkreteszi a kapcsolatot. Amikor javítja gyermekeit, ne feledje, hogy a korrekció célja pozitív. Nem az igazságosságról van szó. Ez a képzésről és a növekedésről szól. A gyerekek néha nem értékelik ezt, de ez az élet része, és a korrekció egy módja annak, hogy az apák megmutassák, szeretik a gyerekeiket, és a legjobbat akarják.

Talán amikor legközelebb azt látja, hogy gyermeke eljátszik, vagy rosszat tesz, azt akarja mondani magának: „Ó, jó! Lehetőség a tanítványságra!” Ez a pozitív hozzáállás a korrekcióhoz sokat segíthet abban, hogy a gyerekek előrehaladjanak az életben.

  1. Élvezet

Amikor az apák örülnek a gyerekeiknek, valami történik a szívük mélyén. Még ha az egész világ kihívás is, az a tény, hogy apa hisz benned, sokat segíthet a gyermek kitartásában. Ha magára Jézusra nézünk, aki hamarosan megkezdi nyilvános működését, látjuk, hogy Atyja megerősíti Őt. Jézus megkeresztelkedésekor a Márk 1:11 ezt mondja: „És szózat jött az égből: „Te vagy az én Fiam, akit szeretek; nagyon elégedett vagyok veled.”

Az Atya örült a Fiúnak. Mit élvezel a gyermekedben? Néha a gyerekeknek vannak pozitív tulajdonságaik, amelyeket visszaélnek, és a szülők az irritációra koncentrálhatnak. De ha elnézünk a rendetlenségen, ha olyan gyereket látunk, aki elhidegült, vagy túl van az érzelmileg érzékeny gyermek iránti dühön, új örömet szerezhet a szülő/gyermek kapcsolatban.

A gyerekeknek még korrekcióra van szükségük, de ezt már leírtuk. A gyönyört is látniuk kell apjuk szemében.

  1. Lelki nevelés

Néha a szülők azt gondolják, hogy ha étkezés előtt imádkoznak, vagy elviszik a gyerekeket a templomba, ez valahogy átadja gyermekeiknek a hitet. De a spirituális növekedés a legjobban a szándékos képzésen keresztül megy végbe. Az Efézus 6:4 különösen az apáknak mondja: „Neveld őket az Úr nevelésére és tanítására”.

Isten tudta, hogy van valami fontos az apa lelki vezetésében a gyermek életében. Amikor apa azt mondja: „Ezért imádkozni fogok érted”, vagy megoszt egy spirituális igazságot, amelyet tanul, a gyerekek felfigyelnek rá.

Bizonyos szempontból a hit átadása a gyerekeknek olyan, mint a járművezetői oktatás. Ott van az osztályteremben tanult könyvmunka, de fontos a volán mögötti tapasztalat is. Ez az a hely, ahol az összes könyvmunka a gyakorlatba kerül. Az apukák megtanítják gyermekeiket, hogyan kezeljék a nyomás alatti érzelmeiket, hogyan bízzanak Istenben a közelgő kihívásokban, és hogyan legyenek feddhetetlenek a nehéz helyzetekben. A gyerekeknek spirituális képzésre van szükségük, az apukáknak pedig fontos lehetőségük és felelősségük van a gyermek életének ezen a területén.

  1. Együttérzés

Egyes tulajdonságokat gyakran női tulajdonságoknak tekintik. Az együttérzés az egyik ilyen. Néha arra gondolsz, hogy anya azt mondja egy gyereknek, aki elesett és sír: „Gyere ide, és megölelek.” Az apákra általában úgy tekintenek, mint akik azt mondják: „Nem sérültél meg. Kelj fel, és próbáld újra.” Természetesen Isten az apákat és az anyákat is felhasználja ilyen módon, hogy segítse a gyermekek növekedését.

Azonban meg kell állnunk, és át kell gondolnunk a 2Korinthus 1:3-at: „Dicsértessék a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, a könyörületesség Atyja és minden vigasztalás Istene.” Ezek az apa érdekes tulajdonságai: együttérzés és kényelem.

Az apák gyakran kemények, tekintélyesek és határozottak, de eljön az ideje a vigasztalásnak és az együttérzésnek. A gyermek fájdalmával való együttérzés és a bántó gyermek kézben tartása jelentős ajándék, amelyet apa adott a gyermeknek. Néha egy könyörületes szó előremozdíthatja a gyermeket, hogy tovább küzdjön az élet kihívásaival.

  1. Gondoskodás

Amikor az apukák felfigyelnek az apróságokra, megmutatják, hogy szeretik a gyerekeiket. A gondoskodás a szeretet alkalmazása az élet részleteiben. Az apák szeretik a gyerekeiket, és ennek bizonyításának egyik legjobb módja az, ha felfigyelnek a gyermek életének részleteire.

Hiszen Mennyei Atyánk ezt példázza nekünk. Figyeld meg a Máté 10:29–30-ban említett részletek gondosságát: „Nem adnak-e el két verebet egy fillérért? De egyikük sem esik a földre Atyátok gondozásán kívül. És még a fejed hajszálai is meg vannak számlálva. Tehát ne félj; többet érsz sok verébnél.”

Tudod, mik a gyermeked kedvencei: kedvenc szín, téma, ruha, étel vagy sport? Ez csak a kezdete azoknak a részleteknek, amelyeket érdemes megfontolni. Lehet, hogy nem számolja meg gyermeke hajszálait, de megszámolhatja, hogy hány fogat veszített, vagy hogy hány barátja van a Facebookon. Ne feledje, hogy a részletekre való odafigyelés azt mutatja, hogy törődik.

A gyerekeknek konkrét dolgokra van szükségük az apjuktól. Az apa hatalmát a gyermek életében nem lehet alábecsülni. Csodálatos dolgok történnek a gyermek szívében, amikor egy apa megosztja ezeket az „apa-ajándékokat” a gyerekeivel.

De mi van akkor, ha nincs apád, vagy aki volt, nem adta meg azt, amire szüksége van? A jó hír az, hogy Istennek van egy „alkalmazása” erre. A családjába fogad minket, ha bízunk Jézusban, mint Urunkban és Megváltónkban. Csak menj vissza a fenti hat dolgon, és figyeld meg, hogy Isten hogyan teszi mindezt értünk.

Egyetlen szülő sem tökéletes. Az apák mindig hibáznak. Minden gyermeknek szüksége van az apa jelenlétére a szívében. Isten tudja mindezt. Ő tervezett minket. Tehát az egyik legnagyobb ajándék, amit apák adhatunk gyermekeinknek, hogy bemutatjuk őket Mennyei Atyjuknak, és bátorítjuk azt a kapcsolatot, amely megfelel mindannyiunk belső atyai szükségleteinek.

Eszedbe jut más bibliai példák olyan ajándékokra, amelyeket az apák adhatnak gyermekeiknek?

Érdekel az írás a HealthyLeaders.com oldalra? Látogasson el Írjon nekünk oldalunkra, és küldjön be egy cikket!

hasonló hozzászólások

Leave a Reply